Eğitimlerim

Tasarım Beceri Atölyeleri Akademik İşbirliği Çalıştayı (MEB 2019)

Enerji Okuryazarlığı (MEB 2019)

Okul Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Pratik Çözüm Yolları (MEB 2019)

Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi Kursu(MEB 2019)

TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 Eğitim Semineri (MEB 2019)

Duygusal Zeka Yönetimi Kursu(MEB 2019)

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Semineri(MEB 2019)

Oyun Temelli Blok Kodlama Kursu(MEB 2019)

Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu(MEB 2019)

Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu(MEB 2019)

Zekâ Oyunları Kursu 1(MEB 2019)

Temel Robotik Kursu(MEB 2019)

STEM (Temel Seviye) Kursu(MEB 2019)

Yangın Eğitimi Kursu (MEB 2019)

Çevrim İçi Form Oluşturma (2019)

Google Drive ile Bulut Teknolojisine Giriş (2019)

Kurumlarda Stres Yönetimi (2019)

Microsoft Excel ile Pivot Tablolar (2019)

Stresi Yönetmede Yöneticilerin Rolü ve Durumsal Liderlik (2019)

Kişisel Stres Yönetimi (2018)

Liderlik (MEB 2018)

Kapsayıcı Eğitim Yöneticilerin Eğitimi (MEB 2018)

Öfke Yönetimi (MEB 2018)

Mülteci Çocuklar için Şartlı Eğitim Yardımı Programı (2018)

Meb Yabancı Öğrenci Yönetim Bilgi Sistemi (2018)

Şartlı Eğitim Yardımı (2018)

Suriyeli Gönüllü Eğiticiler Teşvik Programı (2018)

İnovasyon (2017)

Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi (MEB 2017)

Suriyeli Göçmenler Üzerine Araştırma ve Raporlar (2017)

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilere İlişkin Mevzuat (2017)

Geçici Koruma Altındaki Çocukların Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri (2017)

UNICEF Öğrenci Başı Maliyet Kullanımı (2017)

Göç Olgusu Eğitim Planlaması İle İlişkisi  (2017)

Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Teknikleri (2017)

Açık Okullara Kayıt İşlemleri (2017)

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri (2017)

Yabancı Öğrencilerde Denklik İşlemleri (2017)

Göç ve Eğitim Psikolojisi (2017)

Risk Altındaki Çocuklara İlişkin Psiko-Sosyal Destek (2017)

Proje Faaliyetleri Geçici Türkçe Öğreticilerin İş ve İşlemleri (2017)

Soruşturma Teknikleri Kursu (MEB 2017)

Sisli Gelecek: Mültecilerin Süreklilik Arz Eden Eğitim Vizyonunun Tekrar Gözden Geçirilmesi (2017)

Suriyeli Çocuğun Eğitimdeki İnsani Hakkı (2017)

Yeteneklerin Pekiştirilmesi ve Mesleklerin Geliştirilmesi için Sürekli Eğitimin Rolü (2017)

Suriyeli Yetimlerin Eğitim Gözetimi (2017)

Eğitim Sorunun Basın Manşetlerinde Açığa Çıkması (2017)

Barışı Sağlayan Eğitim Zorlukları ve Sınırları ile Barışı ve Devleti Tekrar İnşa Etme (2017)

Suriyeli  Mültecilerin Eğitim ve Öğretimi için Girişimler (2017)

Mülteci Suriyeli Çocukların Eğitimindeki Hedefler ve Amaçlar (2017)

Suriyeli Çocukların Eğitiminde Kalkınma Kuruluşları Rolü (2017)

Sorunlu Bölgelerde Eğitim (2017)

Suriyelilerin Eğitimi İçin Uluslararası Eğitim (2017)

AB Proje Hazırlama Teknikleri Kursu (MEB 2017)

Değişim Liderliği (2016)

Okul Yöneticilerinin Meslek İlkeleri (2016)

Sunum Teknikleri Kursu (MEB 2016)

FATİH Projesi – Ağ Altyapısı Semineri (MEB 2016)

Fatih Projesi BTnin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu (MEB 2016)

Türkiye Satranç Federasyonu Antrenörlük Belgesi (2016)

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu (MEB 2015)

Öğrenen Lider Öğretmen Semineri (MEB 2015)

Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu Programı (MEB 2013)

Çatışmayı Tanımlamak ve Çözmek (2013)

Öğrenen Organizasyon Olma (2012)

Microsoft Office Outlook 2007 (2012)

Microsoft Office PowerPoint 2007 (2012)

Microsoft Office Word 2007 (2012)

Microsoft Office Excel 2007 (2012)

Proje Yönetim Aşamaları ve Dikkat Edilecek Hususlar (2012)

Proje Yönetimindeki Önemli Kavramlar (2012)

Proje Yönetiminin Temelleri (2012)

Profesyonel Davranış (2012)

Performans Değerlendirme Görüşmelerine Hazırlık (2012)

Performans Değerlendirme (2012)

Sağlıklı İlişkilerin Temeli (2012)

Temel Finansman Bilgisi (2012)

Takım İçi Motivasyon (2012)

Stres Nedir? (2012)

Stresin Yararları ve Zararları (2012)

İçsel ve Dışsal Stresi Kontrol Altına Alma (2012)

Stresle Başa Çıkma: Bedensel Teknikler (2012)

Stresle Başa Çıkma: Davranışçı Teknikler (2012)

Stresle Başa Çıkma: Zihinsel Teknikler (2012)

İş Hayatında Zaman Yönetimi (2012)

İş Hayatında Zaman Yönetiminin İncelikleri (2012)

Yazılı İletişim (2012)

Temel Muhasebe Bilgisi (2012)

Temel Yatırım Araçları (2012)

Uluslararası Ticaret (2012)

Zor İnsanlarla İletişim (2012)

Ekibinizle Başarılara İmza Atın (2012)

Başarılı Ekip Kurma Yöntemleri (2012)

Başarılı Toplantılara İmza Atın (2012)

Başarıya Giden Yol (2012)

Başarıya Yönelik Davranış (2012)

Beden Dili (2012)

Kişisel Bilgi Güvenliği (2012)

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları (2012)

Değişimi Yönetirken Fark Yaratmanın Yolları (2012)

Etkili Motivasyon Yöntemleri (2012)

Ekibinizle Başarılara İmza Atın (2012)

Aklın ve Duyguların İşbirliği: Duygusal Zeka (2012)

Empati (2012)

Ekonomiyi Anlamak (2012)

İletişimde Davranış Biçimleri (2012)

Etkili Kararlar için Etkili Teknikler (2012)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi – Üretim Sektörüne Yönelik Örneklerle (2012)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi – Hizmet Sektörüne Yönelik Örneklerle (2012)

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi (2012)

Kurumlar İçin Değişimin Önemi (2012)

Karar Vermenin Önemi ve Karar Verme Türleri (2012)

Kurumsal Öğrenme Stratejileri ve Çalışanlar (2012)

Bir Liderin Özellikleri (2012)

Motivasyon ve İhtiyaçlar (2012)

Müzakerenin İncelikleri (2012)

OHSAS 18001 Standardı (2012)

İletişimin Temelleri (2012)

Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi (MEB 2010)

Çevreye Uyum Semineri (MEB 2010)

Proje Döngüsü Eğitimi (2009)

TEB İnovasyon Eğitimi (2008)

Proje Yönetimi (2006)

Stres Yönetimi (2006)

Günümüz Lideri (2006)

Kişisel Gelişim ve İş Geliştirme (2005)

Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kurs Sertifikası (MEB 2005)

Individual and Managerial Development (2005)